Víra v prospěšnost marihuany není náboženství, rozhodl soudce

vira-v-prospesnost-marihuany-neni-nabozenstvi,-rozhodl-soudce

“Nevykazuje žádné vnitřní znaky jako tradiční náboženství zejména proto, že v něm zcela absentuje vztah k metafyzickému, respektive sakrálnímu světu, neřeší existenciální otázky, zaměřuje se pouze na specifický aspekt života (prospěšnost konopí) a neobsahuje srozumitelný etický systém,” stojí v rozsudku.

Dvořák dlouhodobě propaguje léčebné účinky konopí, za jehož pěstování se dostal do vězení. Ve výkonu trestu byl i v době podání kasační stížnosti. Jeho odsouzení kritizovala řada lidskoprávních aktivistů či zastánců legalizace marihuany.

Návrh na registraci Konopné církve podal přípravný výbor v roce 2016. Ministerstvo kultury jej definitivně zamítlo o tři roky později. Dospělo k závěru, že církev nesplňovala zákonem vymezené podmínky a její věrouku nelze považovat za náboženskou víru.

Loni v lednu žalobu zmocněnce zamítl Městský soud v Praze. Poukázal na to, že náboženská víra je zpravidla metafyzická, vypovídá o základních otázkách života a jeho smyslu, obsahuje etický systém a nabízí ucelený pohled na svět. Věrouka Konopné církve se však vztahuje pouze k dílčímu aspektu lidské existence, a to k prospěšnosti konopí.

V kasační stížnosti Dvořák uváděl, že v mezinárodním právu neexistuje žádná obecně přijímaná definice náboženství, a je proto nutné vykládat pojem široce, a nikoliv jen jako víru v boha či bohy. V případě Konopné církve prý jde o víru, že konopí prostřednictvím kanabinoidů, tedy konkrétních obsažených látek, propojuje svět. Ve stížnosti se také objevil argument, že konopí má stejně jako křesťanský mesiáš Ježíš schopnost uzdravovat nemocné.

Nevěnuje se otázkám smyslu bytí

Podobně jako městský soud i Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že Konopná církev svým učením nenaplňuje kritérium metafyzičnosti. Přítomnost a účinky kanabinoidů jsou empiricky ověřitelné, a jsou tak podle soudu spíše otázkou vědy než víry.

“Ani přirovnání konopí k Ježíšovi a jeho léčitelským schopnostem na věci nic nemění, neboť křesťanská víra spatřuje zdroj Ježíšovy léčivé moci v Bohu, kdežto Konopná církev je založena na víře v léčivé účinky konopí, jehož léčivý potenciál je založen na jeho složení,” pokračuje odůvodnění.

Nejvyšší správní soud také uvedl, že se Konopná církev uceleně nevěnuje zásadním otázkám života, smrti a smyslu bytí. Soustředí se jen na vzývání konopí coby zdraví prospěšné plodiny. “Jakkoliv může být stěžovatelova víra v prospěšnost konopí opravdová, podle názoru soudu může být pouze světským přesvědčením, nikoliv náboženským vyznáním, které je inherentním předpokladem každé náboženské společnosti či církve,” uvedl v závěru odůvodnění předseda senátu Viktor Kučera.

Ve znaleckém posudku a rozhodnutích ministerstva i soudů se opakovaně objevovala domněnka, že cílem případné registrace Konopné církve bylo získat právní ochranu pro uživatele konopí.